d

Ingen trenger å ligge med våte bleier!

Foto: johner.se / Maskot Bildbyrå AB

Ingen trenger å ligge med våte bleier!

– En personsentrert inkontinensomsorg

Livsglede for Eldre, Helseinn og DignaCare inviterer til fagseminar og workshop på Terningen Arena på Elverum tirsdag 24. mai kl. 10.00 – 14.00

De aller fleste erkjenner at samfunnet må tilpasses de demografiske endringene og at vi må jobbe smartere og bedre for å gi gode omsorgstjenester fremover. Men hvordan kan vi best mulig sørge for å ivareta verdighet og integritet for den enkelte?

Livsglede for Eldre, Helseinn og DignaCare inviterer til et fagseminar og workshop med søkelys på personsentrert omsorg. Her vil du blant annet få presentert hvordan Livsglede for Eldre jobber for å skape meningsfulle hverdager for eldre og om en ny teknologi utviklet av DignaCare, som kan bidra til en individtilpasset oppfølging av inkontinensinkontinens Ufrivillig tap av kontroll over blæren og/eller tarmen. / Ofrivillig förlust av kontroll över blåsan och/eller tarmarna. hos eldre på omsorgsinstitusjoner.

Vi avslutter seansen med en workshop, hvor deltakerne oppfordres til å komme med konkrete forslag om hvordan vi sammen kan legge til rette for personsentrert omsorg, og hvordan vi kan få til en kulturendring så vi kan knekke «implementeringskoden». Sentrale spørsmål som vi ønsker å belyse og finne svar på er blant annet:

  • Hvordan kan vi jobbe sammen for å skape en kultur hvor det er rom for entusiasme, nytenking og omstilling?
  • Hvordan kan vi sørge for at «endringsagentene» blant helsepersonellet blir heiet frem?
  • Hva er motkreftene, og hvordan skal vi komme rundt det som hindrer utviklingen av en bærekraftig personsentrert omsorg?

Målgruppen for arrangementet er omsorgspersonell, kommunalsjefer og ledere i helse- og omsorgssektoren. Det er kostnadsfritt å delta på arrangementet.

Program

10.00  – 10.15:
Helseinn ved Tor Sætrang ønsker velkommen

10.15 – 11.00:
Livsglede for Eldre ved Christine Sandø Lundemo gir en innføring i deres filosofi og arbeidsmetoder for å legge til rette for personsentrert omsorg

11.00 – 11.15: Kort pause

11.15 – 12.00:
DignaCare ved Vegard Urnes forteller om hvordan DignaCares teknologi kan føre til en mer individtilpasset oppfølging av inkontinens hos eldre, og hvordan inkontinenssensoren kan forebygge sår og UVI

12.00 – 13.00: Lunsjservering

13.00 – 14.00: Workshop og oppsummering
Deltakerne deles inn i mindre grupper og får 30 minutter til å komme opp med konkrete forslag om hvordan snu motkreftene til medkrefter for å legge til rette for personsentrert omsorg. Arrangøren stiller med gruppeleder for hver gruppe for å legge til rette for de gode diskusjonene. Gruppen presenterer forslagene i plenum og det vil bli delt ut gevinster til de beste forslagene