En annen svært viktig faktor er nattesøvnen hos beboerne. I dag går nattevaktene faste runder og fysisk sjekker om det er behov for stell, i mange tilfe