Historien om Elise 2

En annen svært viktig faktor er nattesøvnen hos beboerne. I dag går nattevaktene faste runder og fysisk sjekker om det er behov for stell, i mange tilfe

Historien om Elise

En annen svært viktig faktor er nattesøvnen hos beboerne. I dag går nattevaktene faste runder og fysisk sjekker om det er behov for stell, i mange tilfe