Erik Urnes

Erik har chefserfarenhet från flera globala företag, bl.a. Becker Industrial Coatings och Lindengruppen AB. Han är i dag investerare och strategikonsult.