Utsette neste toalettbesøk med ett minutt og så gradvis øke intervallet.