d

En mer aktiv og inkluderende hverdag

En sensor som varsler om behov for tilsyn

DignaCare er en fleksibel sensor som festes enkelt på utsiden av inkontinensproduktet. Sensoren varsler om behov for skift av inkontinensprodukt via en brukervennlig app.

DignaCare sikrer en verdig hverdag for de som lever med inkontinensinkontinens Ufrivillig tap av kontroll over blæren og/eller tarmen. / Ofrivillig förlust av kontroll över blåsan och/eller tarmarna., og en enklere hverdag for helse- og omsorgspersonell. DignaCare frigjør tid til omsorg.

 

Foto: istockphoto.com / RyanJLane

Slik fungerer det

DignaCare-sensoren er testet og utviklet med beboernes behov og verdighet i fokus. Løsningen er svært brukervennlig og er utviklet i samarbeid med norske omsorgsarbeidere.

Sensor i bruk
DignaCare

Sensoren

 1. Sensoren festes enkelt på utsiden av inkontinensproduktet.
 2. Sensoren måler fuktighet i inkontinensproduktet og varsler om behov for skift.
 3. Sensoren varsler omsorgspersonell diskret via en app på mobil eller nettbrett.
DignaCare

Applikasjon

En brukervennlig applikasjon som gjør det enkelt for omsorgspersonell å følge opp beboere.

Kom i gang

Steg 1

Sammen kartlegger vi hvem på omsorgsinstitusjonen som kan ha mest nytte av DignaCare.

Steg 2

Vi installerer en gateway, dere laster inn en app og vi gjennomfører en god opplæring. Dette sikrer den beste brukeropplevelsen for de som trenger omsorg, og for de som utfører den.

Steg 3

Vi finner de rette varslingsnivåene for hver enkelt beboer for å sikre individbasert omsorg. Løsningen er enkel i bruk og kan integreres mot ønsket varslingsflate.

En enklere arbeidshverdag

Bedre utnyttelse av tiden for omsorgspersonell og færre oppgaver med tung, fysisk belastning, fører til både mestring og bedre trivsel på arbeidsplassen. DignaCare er et behovsbasert varslingsverktøy som hjelper omsorgspersonell å skifte inkontinensprodukt etter behov.

DignaCare sikrer deg:

En mer oversiktlig arbeidsdag
Med et behovsbasert varslingsverktøy kan du til enhver tid se hva du bør prioritere og hvilke beboere som trenger skift. På den måten kan du utnytte tiden din bedre, og du vil få en mer oversiktlig arbeidsdag.

Foto: johner.se / Maskot Bildbyrå AB

Mer overskudd i arbeidsdagen
Sengevæting og helskift innebærer tungt arbeid og mye løft. Sensoren varsler fuktighet slik at beboere kan få skiftet inkontinensproduktet ved behov og i tide for å hindre lekkasje. Dette medfører færre fysisk krevende oppgaver, og kan føre til mer overskudd i arbeidsdagen.

Jobb med opplagte pasienter
Unødvendig vekking og stell på natten kan forverre den kognitive helsen til beboere. DignaCare varsler ved behov, og man unngår rutineskift. Beboere vil oppleve bedre livskvalitet og helse om de får sove uavbrutt. Det gjør også arbeidsdagen til omsorgspersonell enklere.

«Den mest vellykkede implementeringen av velferdsteknologi vi har erfart»

– Stavanger Kommune

Frigjør tid

I en presset helsesektor, og med et stadig økende behov, kan DignaCare frigjøre verdifull tid og redusere unødvendige kostnader, slik at omsorgspersonell får muligheten til å fokusere på ansatte og beboere – de som virkelig betyr noe.

Enklere å prioritere arbeidsoppgaver
I dag bruker avdelingsledere mye tid på planlegging og oppfølging av ansatte og pårørende. DignaCare kan bidra til en enklere oppfølging av ansatte, og gi trygghet til pårørende ved at deres kjære blir ivaretatt.

Slik ressursoptimaliserer du med DignaCare

Ved bruk av DignaCare vil de ansatte motta varsler når det er på tide å utføre skift av inkontinensproduktet. For beboeren og de ansatte vil det bety at unødvendig skift av inkontinensprodukt reduseres. Det kan være alt fra rutineskift på natt, til unødvendig bytte av tørt inkontinensprodukt på dagtid. For enkelte beboere kan det også innebære hyppigere skifte for å redusere urinveisinfeksjon (UVI) og/eller sårutvikling.

DignaCare vil varsle når det er på tide å bytte inkontinensprodukt, dvs. at beboer ikke blir urolig av å sitte/ligge for lenge med et vått produkt. Unødvendige sjekk av inkontinensproduktet betyr at beboere blir vekket unødvendig. Dersom det unngås vil det oppstå færre ubehagelige situasjoner der beboer motsetter seg skift.

DignaCare varsler før det blir lekkasje. Det fører til færre sengeskift og mindre vask av tøy og møbler. Beboer slipper å sitte/ligge lenge med et vått inkontinensprodukt som kan føre til UVI og sår.

DignaCare vil redusere sår og sårutvikling som følge av vått inkontinensprodukt. Stell av sår kan være smertefullt for beboer og sårutstyr er kostbart. Har beboer allerede sår, muliggjør DignaCare individbasert omsorg, dvs. at sensoren kan varsle tidligere enn normalt.

DignaCare betyr å gå fra rutinebasert stell og skift, til å skifte etter behov. Dette skaper bedre arbeidsvilkår for omsorgspersonell, og ansatte som blir mer motivert og som føler at de strekker til i hektiske arbeidsdager.

«Vi unngår vekking nattetid for fysisk sjekk av bleie, og dermed øker søvnkvaliteten, og vi kan ivareta retten til privatliv.»

– Fredrikstad Kommune

En verdifull helsetjeneste

Eldrebølgen er her. For å håndtere det handler det ikke kun om penger og ressurser, men om å sikre verdig behandling til de som trenger det. Derfor jobber vi i skjæringspunktet mellom verdig og verdifull omsorg.

Foto: johner.se / Maskot Bildbyrå AB

Verdighet kan være kostnadseffektivt
Med velferdsteknologi kan vi som samfunn oppnå høyere kvalitet i behandling og omsorg, og mer helse for hver investerte krone. Varslingsteknologi fra DignaCare muliggjør mer verdig omsorg, både til de som lever med, og til de som jobber med inkontinens, til en lavere kostnad.

Hvordan bli kostnadseffektiv med DignaCare?

Et helskift av seng er både nedverdigende for beboer, tidkrevende og kostbart. Ved å ta i bruk DignaCare blir det færre helskift av seng, ved at de ansatte får beskjed om når det er på tide å bytte ett inkontinensprodukt og dermed hindre lekkasjer.

DignaCare gjør det mulig å redusere kostnader på sårmateriell ved at beboer ikke ligger lenge med et vått inkontinensprodukt.

DignaCare forbedrer arbeidsdagen til ansatte, noe som er forventet å slå positivt ut på sykefraværet innen omsorgssektoren. Dette blir spesielt viktig når vi vet at 80 % av kostnader innen omsorg er personalkostnader. Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan DignaCare positivt påvirker sykefraværet.

Økt livskvalitet og verdighet for beboere

Beboere som bruker DignaCare, opplever disse fordelene:

 • Individbasert omsorg til en lavere kostnad da skift baseres på beboers situasjon, ikke etter tidsskjemaer.
 • Reduserer unødvendige forstyrrelser som gir uavbrutt søvn.
 • Redusere forekomst av UVI (urinveisinfeksjoner) og sår/sårutvikling. Dette minsker smerte og forbedrer almenntilstanden.
 • Færre situasjoner som kan være belastende for beboer som f.eks helskift og delskift av seng. Løsningen gir trygghet i sosiale situasjoner ved at man slipper lekkasje til klær.

Godt mottatt av pårørende
Pårørende har tatt DignaCare godt imot fordi det enkelt muliggjør individbasert omsorg for deres kjære. De tar aktivt kontakt med personell for at deres foreldre skal kunne ta i bruk DignaCare-løsningen. Siden det er pårørende som velger omsorgsinstitusjon i Norge, drar enkelte på «omsorgshjem-befaring» for å være sikre på at de tar et riktig valg.

«DignaCare-løsningen gir både individuell omsorg og verdighet til beboerne. Vi er stolte over å ha bidratt i produktutviklingen.»

– Lovisenberg Omsorg

Bærekraft

Reduserer avfall:

 • Det byttes færre inkontinensprodukterInkontinensprodukter Bleier og innlegg. som er tørre og bruken av hygienemateriell og sårmateriell reduseres.
 • Reduserer kjemikalier, vann og elektrisitet som benyttes ved vask og rens.
 • Sensoren monteres på utsiden av inkontinensproduktet og gjenbrukes. Levetiden til sensoren er ett år.
 • Våre partnere håndterer sensoren ved endt livsløp og resirkulerer den.

Helse og velferd
Vår visjon er å støtte opp under FNs bærekraftsmål nr. 3 “God helse”. Ved å gi beboere bedre nattesøvn, færre urinveisinfeksjoner, og omsorgspersonell færre tunge løft og redusert sårbehandling, får alle en bedre og mer verdig hverdag.

Personvern er innebygd

DignaCare-løsningen behandler persondata og helseopplysninger ihht normene fra Direktoratet for e-helse.
Klikk her for mer informasjon om GDPR og personvern

Samarbeidspartnere

Tusen takk til våre samarbeidspartnere. Sammen utvikler vi ny velferdsteknologi.