d

Inkontinensløftet – ingen skal ligge med våte bleier!

7 av 10 sykehjemsbeboere plages av inkontinensinkontinens Ufrivillig tap av kontroll over blæren og/eller tarmen. / Ofrivillig förlust av kontroll över blåsan och/eller tarmarna.. Dessverre kan det i liten grad behandles. Inkontinens fører med seg drastisk redusert livskvalitet og store plager for de eldre fordi:

  • Det er veldig skambelagt å ha inkontinens.
  • Inkontinens kan ofte føre til store psykososiale problemer og sterkt nedsatt livskvalitet fordi beboere ikke tør delta i sosiale aktiviteter av frykt for lekkasje og lukt.
  • Utfordringer med god nattesøvn.
  • Flere drikker ikke tilstrekkelig, grunnet frykt for lekkasje, og kan stå i fare for å bli dehydrert.
  • Mer enn 1 av 6 sykehjemsbeboere er rammet av sår i intimområdet som følge av våte bleier (4).
  • Det er økt sannsynlighet for urinveisinfeksjon (UVI) ved bruk av bleier (5). 49% av behandlingskrevende infeksjoner på sykehjem er UVI (7).
  • UVI kan øke morbiditeten til eldre signifikant (5, 6).
  • Inkontinens øker risikoen for fall (8) og brudd.

Det er enkelt å løse mange av plagene knyttet til inkontinens
Attends, OneMed og DignaCare har gått sammen og laget inkontinensløftet hvor vi ser disse plagene i sammenheng og jobber forebyggende. Vi ønsker at inkontinens skal behandles som en reell utfordring og mange av løsningene er enkle å gjennomføre. Plagene listet over kan reduseres eller unngås ved å forebygge med to enkle grep: velg rett inkontinensprodukt til hver enkelt beboer og sørg for at våte bleier skiftes ved behov, ikke på rutine!

Det er gratis og enkelt å delta på inkontinensløftet
Kompetanseprogrammet rulles ut til alle norske sykehjem som ønsker å delta. Det er både gratis og enkelt å delta. Enten kan dere registrere dere for et 45 minutters digitalt møte, eller så kan dere få fysisk besøk på sykehjemmet for opplæringen. Det settes av god tid til å stille spørsmål, og målgruppen for fagprogrammet er alle ansatte på sykehjemmene. For å sikre høy faglig kvalitet er kompetanseprogrammet verifisert Renate Pettersen dr.med, og spesialist i indremedisin og geriatri. Hun har spesialisert seg innen inkontinensplager, og disputerte i 2008 med doktorgradsavhandlingen «Vannlatingsforstyrrelser etter hjerneslag». Ta kontakt med oss om du har spørsmål om inkontinensløftet

Vi garanterer at fagseminaret gir deg kompetanse og kunnskap om:
– hvordan tilby mer verdig omsorg
– hvordan du velger rett inkontinensprodukt
– hvordan du får til reduksjon av lekkasjer
– forebygging og tiltak mot UVI og sår
– innføring av sensorbruk
– at skift ved behov, ikke på rutine det gir beboere og omsorgspersonell en bedre hverdag.