d

Värdigare omsorg

En sensor som larmar när tillsyn behövs

DignaCare är en flexibel sensor som enkelt fästs på inkontinensproduktens utsida. Sensorn skickar ett meddelande via en användarvänlig app när inkontinensprodukten behöver bytas.

DignaCare gör vardagen enklare för dem som lever med inkontinensinkontinens Ufrivillig tap av kontroll over blæren og/eller tarmen. / Ofrivillig förlust av kontroll över blåsan och/eller tarmarna. och även för vård- och omsorgspersonal. DignaCare frigör tid för omsorg.

 

Foto: johner.se / Susanne Kronholm

Så här fungerar det

DignaCare-sensorn är testad och utvecklad med vårdtagarnas behov och värdighet i fokus. Lösningen är mycket användarvänlig och har utvecklats i samarbete med norsk omsorgspersonal.

Sensor i bruk
DignaCare

Sensorn

 1. Sensorn fästs enkelt på utsidan av inkontinensprodukten.
 2. Sensorn mäter fukthalten i inkontinensprodukten och meddelar när den behöver bytas.
 3. Sensorn meddelar diskret vårdpersonalen via en app för mobil eller surfplatta.
DignaCare

Applikation

En användarvänlig app som gör det enkelt för omsorgspersonal att följa upp vårdtagarna.

Kom igång

Steg 1

Tillsammans kartlägger vi vilka på boendet som kan ha mest nytta av DignaCare.

Steg 2

Vi installerar en gateway, ni laddar ner appen och vi utbildar alla involverade. Det gör att både de som behöver omsorg och omsorgspersonalen får en bra användarupplevelse.

Steg 3

Vi hittar rätt varningsnivå för varje enskild vårdtagare för att säkerställa en individbaserad omsorg. Lösningen är enkel att använda och kan integreras med valfritt larmsystem.

Enklare arbetsdagar

När omsorgspersonalen kan utnyttja tiden bättre och slipper viss tung fysisk belastning leder det till ökad kontroll och bättre trivsel på arbetsplatsen. DignaCare är ett behovsbaserat larmverktyg som gör det enklare för omsorgspersonalen att veta när det är dags att byta inkontinensprodukt.

DignaCare ger dig:

Bättre översikt under arbetsdagen
Med ett behovsbaserat larmverktyg kan du alltid se vad du bör prioritera och vilka vårdtagare som behöver byta skydd. Det gör att du kan utnyttja tiden bättre och du får en bättre översikt under arbetsdagen.

Foto: johner.se / Maskot Bildbyrå AB

Mer energi under arbetsdagen
Sängvätning och byte av sängkläder innebär tungt arbete och många lyft. Sensorn känner av fukthalten och larmar så att de boende kan få inkontinensprodukten utbytt vid behov och i tid för att förhindra läckage. Detta medför färre fysiskt krävande uppgifter, vilket kan leda till att personalen orkar mer under en arbetsdag.

Jobba med motiverade patienter
Att bli väckt för att få omvårdnad nattetid kan förvärra vårdtagarnas kognitiva hälsa. DignaCare larmar vid behov, så att man slipper rutinbyten. De boende får bättre livskvalitet och hälsa om de får sova ostört. Det förenklar också omsorgspersonalens arbete.

«Elektroniska larm som säger till när det är dags att byta blöja kan förhindra smärtsamma infektioner.»

– Oslo kommun

Frigör tid

I en pressad hälso- och sjukvårdssektor, och med ett ständigt ökande behov, kan DignaCare frigöra värdefull tid och minska onödiga kostnader så att cheferna kan fokusera på de anställda och omsorgspersonalen på vårdtagarna – de som verkligen betyder något.

Enklare att prioritera arbetsuppgifter
I dag lägger avdelningschefer mycket tid på planering och uppföljning av anställda och anhöriga. DignaCare kan bidra till en enklare uppföljning av anställda och ge anhöriga trygghet genom att de vet att deras nära och kära blir väl omhändertagna.

Så resursoptimerar du med DignaCare

När DignaCare används får de anställda meddelanden när det är dags att byta inkontinensprodukt. För den boende och de anställda innebär detta att onödiga byten av inkontinensskydd kan undvikas. Det kan vara allt från rutinbyten på natten till onödiga byten av inkontinensskydd dagtid. För vissa boende kan det också innebära fler byten för att minska risken för urinvägsinfektion (UVI) och/eller sårbildning.

DignaCare larmar när det är dags att byta inkontinensprodukt så att de boende inte behöver oroa sig för att bli sittande/liggande med ett vått skydd. Rutinkontroller av inkontinensprodukterInkontinensprodukter Bleier og innlegg. kan innebära att vårdtagarna blir väckta i onödan. Om detta kan undvikas uppstår det färre besvärliga situationer där de boende motsätter sig byte.

DignaCare larmar innan det uppstår läckage, vilket innebär att sängkläder och möbler inte behöver tvättas lika ofta. De boende slipper sitta/ligga länge med en våt inkontinensprodukt som kan orsaka UVI och sår.

DignaCare minskar risken för sår och sårbildning som orsakats av ett vått inkontinensskydd. Skötseln av sår kan vara smärtsam för de boende och förbandsmaterial kan vara kostsamt. Om en vårdtagare redan har sår möjliggör DignaCare en individbaserad vård, dvs. att sensorn kan larma tidigare än vanligt.

Med DignaCare kan man gå från rutinbaserad omsorg till att byta vid behov. Det skapar bättre arbetsvillkor för omsorgspersonalen och att de anställda blir mer motiverade och känner att de räcker till under en hektisk arbetsdag. 

«Vi behöver inte väcka personer nattetid för att fysiskt kontrollera blöjor, vilket ger en bättre sömnkvalitet samtidigt som rätten till privatliv kan respekteras.»

– Oslo kommun

En värdefull hälsotjänst

Andelen äldre i befolkningen ökar. För att hantera det behövs det inte bara pengar och resurser. Vi måste också se till att de som behöver omsorg får en värdig behandling. Därför jobbar vi i skärningspunkten mellan värdig och värdefull omsorg.

Foto: johner.se / Maskot Bildbyrå AB

Värdighet kan vara kostnadseffektivt
Med välfärdsteknik kan vi som samhälle ge behandling och omsorg av högre kvalitet, vilket ger bättre hälsa för varje investerad krona. Larmtekniken från DignaCare möjliggör en mer värdig omsorg, både för dem som lever med och för dem som jobbar med inkontinens, till en lägre kostnad.

Hur kostnadseffektiviserar man med DignaCare?

Att behöva byta sängkläder är förnedrande för den boende och samtidigt tidskrävande och kostsamt. När man använder DignaCare behöver sängkläder inte bytas lika ofta eftersom personalen får meddelanden när det är dags att byta inkontinensprodukter och man kan därmed förhindra läckage.

Med DignaCare går det att minska kostnaderna för sårvårdsmaterial eftersom de boende inte blir liggande länge med våta inkontinensprodukter.

DignaCare förenklar arbetsdagen för personalen, vilket förväntas minska sjukfrånvaron inom omsorgssektorn. Det är särskilt viktigt eftersom vi vet att 80 procent av kostnaderna inom omsorgen är personalkostnader. Kontakta oss för att lära dig mer om hur DignaCare får en positiv påverkan på sjukfrånvaron.

Ökad livskvalitet och värdighet för de boende

Vårdtagare som använder DignaCare upplever följande fördelar:

 • Individbaserad omsorg till en lägre kostnad eftersom bytena baseras på vårdtagarnas situation i stället för på tidsscheman.
 • Minskar antalet tillfällen då de får sömnen störd.
 • Minskar förekomsten av UVI (urinvägsinfektion) och sår/sårbildning, vilket förhindrar smärta och förbättrar allmäntillståndet.
 • Färre situationer som kan vara belastande för vårdtagarna, t.ex. byte av lakan eller alla sängkläder. Lösningen ger trygghet i sociala situationer eftersom man undviker läckage till kläder.

Väl mottaget av anhöriga
Anhöriga ser positivt på DignaCare eftersom det möjliggör en individbaserad omsorg. De tar aktivt kontakt med personal och vill att deras föräldrar ska få börja använda DignaCare-lösningen. När anhöriga ska välja omsorgsboende gör de “omsorgshemsinspektioner” för att vara säkra på att de gör rätt val.

«DignaCare-lösningen innebär både individuell omsorg och värdighet för de boende. Vi är stolta över att ha bidragit till produktutvecklingen.»

– Lovisenberg Omsorg

Hållbarhet

Minskar mängden avfall:

 • Färre torra inkontinensprodukter byts och användningen av hygien- och sårvårdsmaterial minskar.
 • Minskar mängden kemikalier, vatten och el som används till tvätt och rengöring.
 • Sensorn monteras på utsidan av inkontinensprodukten och återanvänds sedan. Sensorns livslängd är ett år.
 • Våra partner tar hand om sensorn när den är uttjänt och återvinner den.

Hälsa och välfärd
Vår vision är att stödja FN:s hållbarhetsmål nr. 3 “God hälsa”. Genom att de boende får bättre nattsömn och färre urinvägsinfektioner, samtidigt som omsorgspersonalen behöver utföra färre tunga lyft, får alla en bättre och mer värdig vardag.

Integritet är inbyggt

DignaCare-lösningen behandlar personuppgifter och hälsouppgifter enligt normerna från det norska direktoratet för e-hälsa.
Klicka här för mer information om GDPR och integritet

Samarbetspartner

Stort tack till våra samarbetspartner. Tillsammans utvecklar vi ny välfärdsteknik.