Integritetspolicy

Välkommen till SensCom AS svenska webbplats. Eftersom du är här vill vi ge lite information om hur och varför vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Personuppgiftsansvarig
SensCom AS (Företaget), org.nr. 920561667, Storgaten 30, 3126 Tønsberg, Norge och med besöksadress Harbitz alléen 5, 0275 Oslo, Norge är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbsida och för personuppgifter som kommer Företaget tillhanda på andra sätt.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på mail@senscom.no eller skriva till SensCom AS, Harbitz alléen 5, 0275 Oslo, Norge.

SensCom säljer sina lösningar via återförsäljare och har ingått personuppgiftsbehandlingsavtal med dessa.

Förfrågningar från slutanvändare skickas vidare till relevant återförsäljare. Detta i de fall det finns formalia som säger att förfrågningen bör gå via återförsäljaren som avtalspart.

Inhämtning av personuppgifter

Vad är personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som, enskilt eller i kombination med annan information, kan kopplas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Bilder och ljudinspelningar av personer kan vara personuppgifter, även om det inte nämns några namn. Krypterade data och olika typer av elektroniska identiteter, som IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Syftet med att samla in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in.

Vår webbplats
För att kunna använda vår webbplats på det sätt det är tänkt, och för att kunna utvärdera och förbättra dessa tjänster, använder vi cookies och analysverktyg. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare, och olika typer av cookies har olika uppgifter. Vissa cookies används för att samla in statistik om antalet besökare på webbplatsen, medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare besökaren använder. Med hjälp av denna information kan vi utveckla och optimera våra webbsidor och appar.

Användning av vår lösning för larm om byte och tillsyn
SensCom-lösningen lagrar information som i vissa fall kan användas för att identifiera tjänstemottagaren. I systemet lagras även inloggningsuppgifter för och telefonnummer till den som använder tjänsten. Ingen patientinformation lagras permanent. Det sparas dock loggar om utförd tillsyn och utlösta larm.

Kundservice
Vi samlar in personlig information om dig när du kontaktar oss, t.ex. via e-post, telefon eller på annat sätt. Först och främst samlar vi in de uppgifter som behövs för att kunna svara på din fråga eller hantera ditt ärende. De uppgifter det handlar om är namn, e-postadress eller telefonnummer.

Nyhetsbrev
När du prenumererar på SensComs nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress så att vi kan skicka nyhetsbrev till dig. Vi kan även be om tilläggsinformation som bostadsort och yrke, för att kunna skicka relevant information som är personlig eller yrkesrelaterad.

Mässor och evenemang
På mässor och evenemang kan vi samla in personlig information i syfte att informera om våra produkter och tjänster. Vi samlar även in personlig information för att kunna informera om mässor eller evenemang. Det kan handla om orderbekräftelser, svar på förfrågningar och omdömen. De olika kategorier personuppgifter som behandlas är namn, yrkestitel, företagsnamn, adress, e-postadress och eventuella förfrågningar om priser och erbjudanden.

Sociala medier
Vi använder sociala medier i vår marknadsföring. Leverantörerna av dessa medier samlar in och behandlar personuppgifter från dig som använder plattformen för att kunna anpassa den totala tjänsten efter dina önskemål och ditt användarmönster. Vi samlar inte in personlig information från användare som besöker våra sociala konton utan att inhämta samtycke vid varje enskilt tillfälle, eller om vi behöver ytterligare information i konsumentärenden.

Behandling och lagring av personuppgifter
Företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Det förekommer att samma personuppgifter behandlas både för att fullfölja avtal, i synnerhet vid samtycke, och för att informationen krävs för att andra rättsliga förpliktelser ska uppfyllas. Företaget kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse av det, såvida inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter efter en intresseavvägning har företräde framför våra berättigade intressen. Vi kan exempelvis behandla personuppgifter som du uppger i samband med att du vänder dig till oss för att vi då har ett berättigat intresse att ge dig kundservice och support.

Det innebär att vi, även om du återkallat ditt samtycke, fortfarande kan behandla dina personuppgifter baserat på andra behandlingsgrunder. Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att fullfölja ett avtal där du är en av parterna.

IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter på våra datorer och servrar, i vårt system för lager, varuleveranser och i själva SensCom-systemet.

Dessa system används för att leverera de produkter du har beställt från oss och hantera förfrågningar om våra produkter. Det är endast anställda på Företaget, eller vår logistikpartner som undertecknat ett sekretessavtal, som har tillgång till dessa system. Detta för att alla personuppgifter vi samlar in ska hanteras på ett säkert sätt. Personuppgifterna behandlas endast inom EU/EES.

Marknadsföring och personalisering
Företaget kan använda kundinformation i marknadsföringssyfte för att kontakta dig via e-post eller SMS. Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och anpassa dem till dig. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig den information vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Webbanalys
Vi använder cookies för att ta fram statistik om antalet besökare till våra webbsidor, när besöken sker på dygnet/under veckan och från vilka geografiska områden besöken kommer. Denna statistik används enbart för att förbättra våra tjänster och webbsidor.

Kundservice och konsumentkontakt
Vi använder dina personuppgifter för att erbjuda dig service och support om du kontaktar oss med frågor, specialbeställningar, kommentarer eller klagomål. Vi använder dina kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer, för att kontakta dig i samband med förfrågningar och andra ärenden. Vi kan även använda annan personlig information som vi samlar in om dig för att hantera din förfrågan eller andra ärenden, beroende vad som är relevant i det enskilda fallet.

Juridiska krav
Dina personuppgifter kan också behöva behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lagar och föreskrifter, exempelvis gällande säkerhet och bokföring.

Lagringstider
Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för ändamålet. Om du prenumererar på nyhetsbrev kommer vi att spara dina kontaktuppgifter så länge du väljer att fortsätta prenumerationen.

Samma personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det innebär att uppgifter som raderats från ett system eftersom de inte längre behövs kan finnas kvar i ett annat system där uppgiften lagrats för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

För själva SensCom-lösningen raderas eller anonymiseras data automatiskt när de inte längre är nödvändiga. Det är möjligt att radera uppgifter manuellt.

SensComs tekniska och organisatoriska åtgärder för en säker behandling av personuppgifter

Vi genomför löpande åtgärder för att fullfölja principen “inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi bedömer löpande riskerna med personuppgiftsbehandlingen och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi genomför säkerhetskontroller och gör formella genomgångar av vårt integritetsarbete. Vi utbildar kontinuerligt våra anställda i dataskyddsrisker.

Om du har frågor om hur vi följer gällande personuppgiftslagar kan du skicka e-post till mail@senscom.no

Dina rättigheter

Samtycke
Det är tillåtet att utan samtycke behandla personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig eller för att uppfylla en juridisk förpliktelse. I vissa fall baseras dock vår personuppgiftsbehandling på samtycke. Du kommer att få möjlighet att samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på www.senscom.no eller när du accepterar en förfrågan direkt från oss.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på mail@senscom.no. Om du återkallar ditt samtycke raderar vi dina personuppgifter och slutar behandla dina uppgifter. Det kan hända att samma personuppgifter behandlas både med samtycke och på grund av att uppgiften är nödvändig eller krävs enligt andra regler. Det innebär att även om du återkallat ditt samtycke och den behandling som baseras på samtycket upphört, så kan personuppgifter fortfarande användas av oss för andra ändamål, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.

Rätt att kontrollera dina personuppgifter
Du kan kräva att information om dig ska raderas, kompletteras eller korrigeras. Du har även rätt att be att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa syften och exempelvis inte används för adresserad post, reklam, utskick och profilering. Du har även rätt att invända mot behandling och dataportabilitet (rätt att få personuppgifter utlämnade eller överförda i lämpligt format) när villkoren för detta är uppfyllda.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrat
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig kan du begära detta skriftligt. Registerutdrag lämnas ut på förfrågan och det är gratis att få ut ett utdrag en gång om året. Juridiskt stöd till denna registreringsrätt finns i GDPR artikel 15.

Hur begär du ut ett registerutdrag?
Du skickar en skriftlig förfrågan till SensCom AS och ber om ett registerutdrag. Du måste skicka din förfrågan skriftligt till Företagets adress eftersom din underskrift behövs.

© 2021 SensCom AS