Inflammasjon som oppstår på grunn av at kroppsvæsker fanges i hudfolder som utsettes for friksjon