Sykdommer og skader som forandrer celler og vev, og dermed også funksjon i vevet.