Merking på emballasje

Produsent

For å identifisere produsenten av et produkt. På kvalitetsmerket for helseapp: for å identifisere produsenten av helseappen.

Produksjonsdato

For å angi datoen da et produkt ble produsert.

Serienummer

For å identifisere produsentens serienummer, for eksempel på et medisinsk utstyr eller dets emballasje. Serienummeret skal plasseres ved siden av symbolet.

Brukerhåndbok; bruksanvisning

For å identifisere produsentens serienummer, for eksempel på et medisinsk utstyr eller dets emballasje. Serienummeret skal plasseres ved siden av symbolet.

Resirkulering

For å angi plasseringen av en resirkuleringsbøtte eller -beholder.

CE

Indikerer at et produkt er vurdert av produsenten og ansett for å oppfylle EUs krav til sikkerhet, helse og miljøbeskyttelse.