Slik bruker du adminportalen

DignaCares administrasjonsverktøy er en nettbasert portal hvor avdelingsleder kan logge inn og få en oversikt over sensorstriper samt utføre generell administrasjon. I en hektisk hverdag hender det at nye pasienter har behov for inkontinensprodukterInkontinensprodukter Bleier og innlegg. og sensorstriper, og da benyttes portalen til å konfigurere opp slik at pasienten får riktig sensorstripe og pleiere får varslingen de skal.

DignaCares administrasjonsverktøy er ment for avdelingsledere eller annet personell med utvidet ansvar. Portalen krever en pålogging som blir levert med løsningen. Portalen er nettbasert og krever derfor en nettilgang for å åpne og hente data.

Du skal kunne flytte sensor mellom brukere, endre navn på sensor og endre bleietype.

Logg inn

Gå inn på https://portal.dignacare.net/

Følg instrukser mottatt på epost fra SensCom

Beboer

Endre navn/alias

For å endre navn på beboer:

 1. Trykk på «Beboer» i navigasjonen på toppen av nettsiden
 2. Trykk på tannhjulet til høyre for gjeldende sensor og velg «Rediger»
 3. Fyll inn nytt navn i feltet «Navn» og trykk «Oppdater»

 

Flytte sensor til annen bruker

Når det er behov for å flytte sensoren fra en bruker til en annen skal du:

 1. Trykk på «Sensorer» i navigasjonen på toppen av nettsiden
 2. Trykk på (V) symbolet ved siden av« Avdeling» for å filtrere, for å lettere finne gjeldende sensor i listen
 3. Trykk på tannhjulet til høyre for gjeldende sensor og velg «Rediger»
 4. Trykk på «Beboer» og velg den beboeren du ønsker å flytte sensoren over til
 5. Trykk «Oppdater»

 

Endre bleietype

Når det er behov for å endre bleietype på sensoren skal du:

 1. Trykk på «Beboer» i navigasjonen på toppen av nettsiden
 2. Trykk på tannhjulet til høyre for gjeldende sensor og velg «Rediger»
 3. Trykk på «Dagbleie» og/eller «Nattbleie» og velg den bleietypen du ønsker å bytte til
 4. Trykk «Oppdater»

 

Oversikt graf

For å få utfyllende informasjon om hvor mye fuktighet det er i bleien til beboer, gå inn i portalen. Inne på «Oversikt» velger du beboer. Du vil se en graf ved siden av beboerlisten. Hver beboer har to sensorer som det byttes mellom.

Grafen gir sanntidsoversikt over fuktnivået i bleien. Den viser fuktnivået siste 24 timer, og viser begge sensorene til beboer i en graf. Den grønne grafen tilsvarer sensoren uten klistremerke, mens den røde/lilla grafen tilsvarer sensoren med rødt (eller annen farge) klistremerke på sensorhodet.

Graf over fuktighet i bleie

Varslingsnivå dag/natt

Angitt varslingsnivå dag/natt er synlig i grafen ved å se på plasseringen av det gule feltet. Det er normalt å ha et høyere varslingsnivå om natten.

 • Lav plassering – dag
 • Høy plassering – natt

 

Farger

Grafen består av ulike farger som betyr:

 • Før grafen når den gule streken er det ikke behov for skift
 • Når grafen har passert den gule streken er det snart behov for skift
 • Når grafen har passert den røde streken er det behov for skift
 • Svart vertikal linje – utført skift