På bildet (f.v): Truls Vasvik, Alfred Bjørlo, Lill Sverresdatter Larsen, Anita Vatland, Hassan Nawaz, Lena Nymo Helli og moderator Tarje Bjørgum, Abelia.

Vi har ikke nok kvalifisert personell til å løse fremtidens helseutfordringer. Teknologi må være en del av løsningen om vi skal kunne tilby like gode eller bedre helsetjenester over hele landet i fremtiden. Likevel sliter kommunene med å innføre teknologi.

Under en debatt i Arendalsuka diskuterte politikere og fagmiljøer hvordan vi skal omsette festtaler og ambisjoner til omstilling i praksis.

– Det mangler ikke på pilotprosjekter, nå må vi få mer for mindre helsekroner. Det kan vi gjøre med tydeligere føringer fra politikerne om å ta i bruk teknologi i helsetjenestene og det må gjøres i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, sier Hassan Nawaz, Helse- og sosialpolitisk talsperson, Oslo Høyre.

Bedre finansieringsordninger for innføring av teknologi

Innkjøp av helseteknologi er noe annet enn innkjøp av nye produkter. Det krever ofte nye måter å jobbe på og kan derfor være krevende å implementere.

– Vi trenger en finansieringsordning som gir et tydelig økonomisk incentiv for å ta i bruk helseteknologi. I tillegg må vi bli bedre på å måle resultatene og vi trenger en felles godkjenningsordning slik at innføringen av teknologi lett kan skaleres opp, sier Lena Nymo Helli, daglig leder Norway Health Tech.

Endringsledelse er sentralt for å kunne lykkes

Verdibaserte helsetjenester tar utgangspunkt i at tjenestene skal gi høyest mulig verdi sett fra pasientens ståsted. En løsning som har vist gode resultater er bleiesensoren DignaCare som blant annet kan dokumentere økt effektivitet og store besvarelser i helskift av seng og skift av klær til pasienter. Som igjen sparer mye tid for helsepersonell.

– Innføring og bruk av helseteknologi handler i stor grad om endringsledelse og ledere er veldig viktige. Vi trenger også en nasjonal kvalitetssikring der løsningene som kjøpes er ferdig pilotert, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Representanter i panelet var enige om at samarbeid og standardisering er viktig for å lykkes med implementering av helseteknologi fremover.

– Det gjøres mye godt arbeid i kommunene, men arbeidet er ofte styrt av ildsjeler og ikke satt i system. Sammen med pårørende, pasienter og ansatte kan vi få veldig gode resultater, sier Truls Vasvik, konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, AP.

Til stede på debatten var:

  • Hassan Nawaz, Helse- og sosialpolitisk talsperson, Oslo Høyre
  • Truls Vasvik, konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, AP
  • Alfred Bjørlo, Næringskomiteen på Stortinget, Venstre
  • Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund
  • Anita Vatland, daglig leder, Pårørendealliansen
  • Lena Nymo Helli, daglig leder, Norway Health Tech

 

Samtalen ble arrangert av SensCom, Norway Health Tech, OneMed AS, Roche AS (sponsor)