d

Økt kjennskap til helseteknologi hos sykepleiestudenter på fagdag

Universitetslektor Grith Overgaard baner vei. Hun tilbyr en praktisk fagdag hvor 150 sykepleierstudenter på Universitetet i Sørøst Norge, Campus Drammen, lærer seg hva som finnes på markedet av helse- og velferdsteknologi.

Sykepleierstudentene lærer helseteknologi!

På en fagdag, før studentenes praksisperiode i hjemmetjenesten, samlet hun søvnsensoren Somnofy, Abilia som lager memotavler for brukere med kognitiv svikt, Dignio som utfører vitale målinger på avstand, RoomMate som tilbyr digitalt tilsyn, Hjelpemiddelpartner og  HLF Briskeby som er et kompetansesenter innenfor hørsel, sammen med inkontinenssensoren fra DignaCare. Hjelpemiddelene skal gjøre det lettere å være sykepleier og hjemmeboende med funksjonsutfordringer.

Gir studentene selvtillit til å etterspørre teknologi

– Studentene får ta og føle på teknologien, møte leverandørene og kan stille spørsmål og reflektere rundt de etiske problemstillingene i fellesskap, forteller arrangør Grith Overgaard.

– Dessverre er arbeidshverdagen disse studentene kommer til å møte preget av mange gamle arbeidsmetoder. Jeg prøver å gi økt selvtillit til sykepleiestudentene noen få måneder før de skal ut i jobb. De skal ut i et hierarkisk arbeidsmarked, men de er unge og har fersk kompetanse. Føler de seg trygge nok i sin profesjonsrolle vil de forhåpentlig tørre å påvirke sektoren til å revurdere utførelsen av sitt kliniske helsearbeid med ny teknologi som supplement! Som vår tidligere instituttleder Lise Gladhus riktig nok sa for noen få år siden: «Sykepleieyrket er ikke for pingler!» Jeg mener at vi som utdanner neste arbeidsstyrke har et ansvar for å bidra til implementering av helse- og velferdsteknologi i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi må bidra ved å lære de kommende sykepleiere om innovasjons- og endringsprosesser i løpet av studietiden, forteller Grith.

Sykepleierprofesjonen har en vei å gå for å åpne opp for teknologi

– Tilbakemeldingene fra studentene er at innføringen i helseteknologi skulle de gjerne hatt allerede på det første studieåret, ikke kun det siste, hvilket jeg vil jobbe for å få til. Jeg understreker at ny teknologi kan ikke, og skal ikke, erstatte utførelsen av sykepleie. Men det kan være et supplement og frigi tid til å gjøre andre viktige omsorgsoppgaver.

Mange av studentene mine lurer jo også på hvorfor de ikke får jobbe med disse verktøyene i sin arbeidspraksis, og da svarer jeg at dette ofte handler om anbudsprosesser og at de eldre ikke selv roper etter ny teknologi – den jobben må de pårørende og sykepleierne ta større ansvar for.  Sykepleierprofesjonen har en vei å gå for å åpne opp for teknologi. Men også leverandørene må ta et større ansvar for å profilere seg ut mot kommunehelsetjenestene, sier Grith Overgaard.

Alene om utdanningstilbudet

– Det er i alle fall 13 universitet/høyskoler som utdanner sykepleiere, hvor jeg tror vi er de eneste som tilbyr fagdag innen helseteknologi før praksisstart i kommunen. Men ta kontakt slik at vi kan dele tanker og erfaringer, smiler Grith Overgaard raust, med en oppfordring til de andre sykepleierutdanningene.

Siste års student Marthe Skjelde har fått opplæring av Lindis Vinje og Lisbeth Kruge fra DignaCare om inkontinenssensoren.

– Sensoren gjør det mulig for oss å vite når vi skal bytte en bleie, og da trenger ikke pasienten sitte med våte bleier. Sensoren gjør oss også i stand til å unngå å bytte tørre bleier.  Det er jo også kostnadsbesparende, sier student Marthe smilende.

Ta kontakt for å høre hva vi kan hjelpe deg med

Marthe Skjelde håper  inkontinenssensoren finnes på jobb når hun snart skal ut i arbeidslivet.
Grith Overgaard, universitetslektor på Universitet i SørØst Norge.