Sikkerhet og Advarsler

DignaCare er ikke laget for å brukes som et frittstående produkt. DignaCare er utviklet for å brukes sammen med, og for å monteres på utsiden av et inkontinensprodukt. DignaCare kan bare fungere og ha den tiltenkte effekten når et inkontinensprodukt brukes korrekt, enten i løpet av dagen og natten, deler av dagen, om natten eller som en midlertidig assistanse over en begrenset periode. DignaCare vil ikke fungere som tiltenkt hvis flere inkontinensprodukterInkontinensprodukter Bleier og innlegg. brukes i lag og ikke i henhold til produsentens spesifikasjoner. DignaCare vil overvåke og gi varsler og alarmer når inkontinensproduktet er definert som klart til å skiftes.

Sensoren skal aldri være:

  • Brukt på innsiden av et inkontinensprodukt
  • Festet direkte på undertøy
  • Brukt direkte på hud
  • Brukt i noen åpninger på menneskekroppen

DignaCare-løsningen er utviklet for å være et supplement og en forbedring til eksisterende rutiner og politikk i institusjoner eller miljøer drevet av opplært og profesjonelt omsorgspersonell. Løsningen er enkel å bruke og utviklet for å være intuitiv for ansattes omsorgspersonell. Imidlertid må alt ansattes omsorgspersonell trenes og utdannes for å sikre korrekt bruk.

For å bistå omsorgspersonell og institusjoner har DignaCare utviklet en omfattende samling av opplæringsplattformer for å utdanne helsepersonell i korrekt bruk av DignaCare. Utdanning er tilgjengelig gjennom SensCom, SensComs nettsider www.dignacare.com, våre partnere og på DignaCare-appen. Ytterligere treningsmoduler kan finnes på SkillAid. SkillAid-applikasjonen kan lastes ned på Google Play Store eller Apple App Store. For å bruke appen må en bruker opprettes, og en QR-kode skannes for å komme i gang:

Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.drops.app&hl=no&gl=US

Apple App Store
https://apps.apple.com/no/app/skillaid/id1214505146