Slik bruker du appen

DignaCare mobilapp er en mobilapplikasjon som kan installeres på mobile enheter, og støttes både for Android og iOS. Appen viser til enhver tid om sensorstriper er på nett, og om inkontinensproduktet de er festet på trenger å skiftes. Et varsel vil også gi beskjed for skift dersom appen ikke er åpen.

Appen er ment for pleiere som tar hånd om pasienter, der pasientene benytter inkontinensprodukterInkontinensprodukter Bleier og innlegg. og DignaCare sensorstriper. Det er avdelingsleders oppgave å vedlikeholde sensorstriper i bruk, og passe på at disse blir tilgjengelige i appen. Dette gjøres via en separat brukerportal. Appen krever pålogging for å fungere, og denne tildeles også fra avdelingsleder. Det er viktig at enheten som kjører appen har dekning til internett for å kunne laste inn data og motta varslinger.

 

DignaCare

Applikasjon

En brukervennlig applikasjon som gjør det enkelt for omsorgspersonell å følge opp beboere.

Slik bruker du mobilapplikasjonen

Logg inn

Når DignaCare tas i bruk installeres den som app på tjenestetelefonen.
Det opprettes felles brukernavn og passord for din avdeling. Dette får du tilsendt av leder.

Motta varsel

Når du mottar varsel vil tjenestetelefonen vibrere og lage lyd.
Symbolene i appen viser status på tilgjengelige sensorer med fargekoder:

  • OK: Det er ikke behov for å foreta seg noe
  • Nylig skiftet: Det er nylig utført et skift
  • Snart: Du må begynne å planlegge skift
  • Skift: Skift innen rimelig tid
  • Slumre: Alarmen er utsatt
  • En inaktiv: En av sensorene til beboer er inaktiv
  • Alle inaktive: Begge sensorene til beboer er inaktive
  • Ingen sensorer: Beboer har ingen sensor
  • Ukjent

Håndtere varsel

1. Velg gjeldende sensor
2. Trykk på «Utfør skift»-knappen
3. Huk av for «Fuktighet» eller «Stell» og trykk på «Skift utført»
4. Skiftet er registrert utført