Sensorstripen

DignaCare sensorstripe er en elastisk stripe sammensatt av ett hode og fire sensorer. Sensorene måler individuelt og fanger opp endringer i fuktighet og temperatur. Målingene blir sendt til gatewayer hvor de blir analysert og videresendt til DignaCare mobilapp. Dersom sensorstripen fanger opp nok fuktighet vil dette utløse en varsling i mobilappen.

Sensorstripen er ment å plasseres på utsiden av et inkontinensprodukt og skal gi en varsling når inkontinensproduktet bør skiftes. Sensorstripen skal ikke plasseres rett på hud. Det er viktig at tilstrekkelig med gatewayer blir satt opp steder der brukeren av sensorstripen ferdes, slik at signalene til enhver tid har dekning og varslinger utløses til korrekt tid.

Slik bruker du sensorstripen

Langs sensorenheten kan du se fire hvite prikker. Det er disse som måler fuktighet i inkontinensproduktet. På toppen av sensorstripen ligger sendingsmekanisme og batteri. Batteriet har en levetid på 12 måneder og sensorstripen byttes ut i sin helhet etter dette.

For å bruke DignaCare sensorstripe trenger du:

  • Inkontinensprodukt
  • Sensorstripe
  • Gateway
  • Teip levert av SensCom

Slik plasserer du sensorstripen riktig

  1. Plasser sensorstripen på utsiden av inkontinensproduktet med de hvite prikkene inn mot inkontinensproduktet
  2. Dekk sensorstripen med teip, og riv forsiktig av
  3. Stryk godt på plass, og inkontinensproduktet er klart til bruk
  4. For å ta av sensorstripen etter bruk, åpne teipen ved toppen av stripen og dra sensorstripen forsiktig ut

Pass på at toppen av sensorstripen vender opp mot magen.

Destruering av gamle eller ødelagte sensorer

Når en bleiesensor er gammel eller ødelagt og ikke skal brukes mer, skal den returneres til SensCom for destruering. Kontakt oss for å motta sendeseddel, pakk sensoren inn i en innpakning og lever dette til et postkontor.

Bleiesensorer skal ikke kastes rett i søpla.